Спечелени и реализирани проекти

Клуб „Родова памет“- финансиран от фондация Лале         с основни цели- Преодоляване изолираността на възрастното население на селото,чрез създаване на условия за тяхното интегриране в обществения и културен живот на общината. Подобряване на социалната среда чрез използванe на различни форми на културен диалог .Ангажиране и осмисляне на свободното време на младите хора от общността    … Read moreСпечелени и реализирани проекти