Проект „Сръчни като баба шарени черги тъчем“

„Сръчни като баба шарени черги тъчем“ основна цел на проекта: Да възродим ,съхраним и популяризираме тъкачеството ,което е застрашено от изчезване в нашия край . специфичне цели: Създаване на атрактивно  пространство в читалището за учене чрез преживяване и оборудване на занаячийница за тъкане на автентични черги. Придобиване на знания и основни умения, свързани с тъкането … Read moreПроект „Сръчни като баба шарени черги тъчем“