„Опознай и опази природата на село Макреш“

Основна цел на проекта  Да обогатим познанията на децата за биологичното разнообразие на село Макреш и да ги научим как да го опазват. Специфични цели Да стимулираме  децата да прекарват възможно по-дълго време навън сред природата Да запознаем децата с природните богатства на нашия край Да провокираме екологично мислене у децата и да ги мотивираме … Read more„Опознай и опази природата на село Макреш“

Спечелени и реализирани проекти

Клуб „Родова памет“- финансиран от фондация Лале         с основни цели- Преодоляване изолираността на възрастното население на селото,чрез създаване на условия за тяхното интегриране в обществения и културен живот на общината. Подобряване на социалната среда чрез използванe на различни форми на културен диалог .Ангажиране и осмисляне на свободното време на младите хора от общността    … Read moreСпечелени и реализирани проекти