Участие на регионалния преглед за Копривщица-2022 и Фолклорния събор „Дунавски ритми“

Групата за автентичен фолклор „Макрос“ и певческата група „Синца“ пазители на местните традиции се представиха достойно на регионалния етап на Националния събор за народно творчество Копривщица -2022г. и на Фолклорния събор „Дунавски ритми“