„Опознай и опази природата на село Макреш“

Основна цел на проекта 

Да обогатим познанията на децата за биологичното разнообразие на село Макреш и да ги научим как да го опазват.
Специфични цели

 1. Да стимулираме  децата да прекарват възможно по-дълго време навън сред природата
 2. Да запознаем децата с природните богатства на нашия край
 3. Да провокираме екологично мислене у децата и да ги мотивираме на природозащитни действия
 4. Популяризиране на дейността на библиотеката и в частност проекта чрез създаване на уеб-страница
 5. Издаване и разпространение на наръчник на биологичното разнообразие на с. Макреш

Дейности

Дейност 1
Сформиране на работен екип и начало на проекта
Дейност 2
Събиране на снимков и видео материал
Дейност 3
Обособяване на детски  кът в библиотеката
 Дейност 4
Работа по проекта
Дейност 5

Изработване на рекламни материали ,създаване на уеб страница на читалището

           Резултат от изпълнението на проекта

 • Библиотеката има на разположение нов е-ресурс /уеб страница на проекта/ и наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш
 • Мотивирани и знаещи деца които прекарват свободното си време сред природата
 • Увеличи си броят на ползвателите
 • Създаде се положително отношение на децата към опознаването и опазването на дивата природа

              Устойчивост на проекта

 • Уеб страница на проекта ще стане неделима част от интернет страницата на читалището (който ще бъде поддържан от библиотеката )
 • Обособен детски кът, който ще осигури комфортна среда и ще привлича младите читатели в библиотеката
 • Трайно партньорство с Ловно – рибарското дружество

 

Може да свалите разработения наръчник в рамките на проекта от тук: –- Наръчник