Контакти

Адрес :

п.к. 3850       България

с. Макреш,общ. Макреш,обл.Видин

ул. „Георги Бенковски“104 А

Работно време

От понеделник до петък : 8:00- 12:00   и 12:30 -16:30

телефон: 0879639014

e-mail :  macros_chit @abv.bg