Библиотека

Началото на библиотечната дейност на читалището поставят дарените 300  тома от заможни жители на село Макреш. Днес библиотеката  притежава 14503  библиотечни единици подредена на стелажи по отдели.

Библиотеката съчетава в себе си традиция и иновативност.Тя е едновременно традиционна – със стелажи ,рафтове , каталози и картотеки и  също така модерен информационен център.

Годишно библиотеката обслужва между 87 и 101 читатели .Чести посетители в нея са децата от селото.В резултат на участие  конкурсни сесии на Министерството на Културата за подпомагане на библиотеките по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ фондът на библиотеката се обновява и обогатява периодично.

През 2009 година е одобрена по програма“Глобални библиотеки- България“.Програмата цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез интернет за местната общност.Тя е насочена към нуждите на обикновените хора,като  повишава качеството на услугите в обществените библиотеки.

От 2011 година към библиотеката работи информационен център създаден и оборудван по програма“Глобални библиотеки- България“ с три компютърни конфигурации,едно мултифункционално устройство,проектор с екран и стойка.Той редовно се посещава от децата и от някой по-възрастни,които се свързват със своите близки в чужбина.правят се индивидуални обучения по компютърна грамотност,предлагат се административни и консултантски услуги и ползването на интернетът е безплатно.

Ежегодно се организират  разнообразни мероприятия  които  са неразделна част от  културния календар на читалището