Лазаруване в с. Макреш

В Българската традиция Лазаровден е празник на нивите,пасищата и горите.

Итази година нашите лазарки пяха песни танцуваха и наричаха за здраве и берекет!