3 март на Раковишкия Манастир

Самодейците при НЧ“Мито Марков-1912г.“взеха участие в празничната програма посветена на Националния празник на България на Раковишки Манастир.