Проект „Сръчни като баба шарени черги тъчем“

„Сръчни като баба шарени черги тъчем“

основна цел на проекта:

Да възродим ,съхраним и популяризираме тъкачеството ,което е застрашено от изчезване в нашия край .

специфичне цели:

  1. Създаване на атрактивно  пространство в читалището за учене чрез преживяване и оборудване на занаячийница за тъкане на автентични черги.
  2. Придобиване на знания и основни умения, свързани с тъкането , мотивиране  да се използва по  интересен начин наученото и популяризиране на занаята, като част от богатото културно наследство на нашия край.

3.  Изработването на нови културни продукти-електронен и книжен каталог и кратък видео клип.

Партньори по проекта

1.Община Макреш е дългогодишен партньор на читалището. В настоящият проект  се ангажира да  закупи дървеният стан и ще популяризира  културните продукти  на сайта на Общината. Един служител на Общинска администрация  ще участва като обучаващ се в занаята. Партньорските ни взаимоотношения с Община Макреш са дългосрочни и ще продължат и след приключване на проекта.

2.Видинска търговско промишлена палата е в партньорски взаимоотношения с Читалището от 2019г. В  проекта „Сръчни като баба –шарени черги тъчем“  се ангажира да осигури нови публики и да популяризират проекта и създадените културни продукти пред други свои партньори и в интернет пространството .След приключване на проекта нашите взаимоотношения ще продължат в дългосрочен план.

 очаквани резултати:

1. В резултат от реализирането на  проекта ще бъде извършено теренно проучване на съществуващи образци на занаята „тъкане“ в село Макреш.

  1. В читалището ще бъде създадено атрактивно пространство за учене чрез преживяване, което ще се използва и за  занимания по тъкане от 6 жени  и 4  деца от селото, които ще се научат да тъкат и ще развият своите  творчески умения. В  занаячийница ще могат да се представят демонстрации по тъкане на стана, ще могат гостите  и посетителите да се обличат в автентични местни носи ,някой на по 150 години.
  2. В рамките на проекта ще бъде организирана изложба от изтаканите изделия на обучените доброволци , ще се разработи лого на проекта, електронен и 20 броя книжни каталози ,50 бр. тениски , химикалки и тефтери , един кратък  видео клип  заснет  с камера които ще бъдат дигитализирани и популяризирани чрез Фейсбук страницата и сайта на читалището, Фейсбук страница  на самия проект ,сайта на  читалищна мрежа-Видин от който сме част,  и чрез други социални мрежи и платформи за споделяне с цел да се достигне до по- широка аудитория .

След приключването на проекта ще продължим да подобряваме и усъвършенстваме тънкостите  в занаята и да развиваме творческите си уменията  в  изработването на нови модели. Ще продължим да произвеждаме един културен продукт / черги/  който ще е нашата запазена марка. Наред с това ще бъде съхранен не само споменът за чергите, но ще се възпитава в дух на търсене на древни красоти, любознателност и трудолюбие.

Проекта предлага един нов атрактивен модел на представяне на местното културното наследство.

След  реализирането му през следващата календарна година ще се организира Фестивал на домашните женски занаяти / тъкане, плетене, шиене/ на който ще бъдат поканени чрез социалните мрежи всички  които имат интерес . Участниците ще представят изделия характерни за тяхното населено място .За най-красивите и интересни модели ще има награди.

     логото на проекта

Галерия: