Празнична програма за 3 март

Във фоайето на читалището бе изнесена празнична програма по случай 145 години от Освобождението на България от османско владичество