110 години читалище -Макреш

На 21.10.2022г в салона на читалището НЧ“Мито Марков-1912г.“ отбеляза своя 110 годишен любилей с празничен концерт