Културен календар на читалището за 2023г.

ДАТА МЯСТО Културна проява и парично обезпечаване ОРГАНИЗАТОР КОНТАКТИ
06.01.2023 на реката водосвет за богоявление всички работещи

в читалището

0879639014
17.01.2023 Местността

Зебляка“ и пред читалището

Участие в общинския празник  по случай януарските боеве на отряд

„Г.Бенковски“

Общината и читалището 0879639014

 

20.01.2023 В фоайето на

читалището

Участие в организирането на шахматния турнир Общината и читалището 0879639014

 

21.01.2023 В фоайето на

читалището

Празнуване на Бабинден

 

Организатор 0879639014
14.02.2023 В фоайето на

читалището

Празнуване на Трифонзарезан Организатор 0879639014

 

14.02.2023 В фоайето на

читалището

Отбелязване на свети Валентин Организатор 0879639014
01.03.2023 с..Макреш Раздаване на мартенички

на жителите и гостите на селото

Организатор 0879639014
01.03.2023 В фоайето на

читалището

Празничен концерт по

Случай националния празник на страната и

празнуване ден на самодееца-

Всички работещи в читалището 0879639014

 

3.03.2023 На Раковишкия

манастир

Участие в програмата

по случай националния празник-

Всички работещи в читалището 0879639014

 

8.03.2023 В фоайето на

читалището

Организиране на празненство по случай 8 март- Всички работещи в читалището 0879639014

 

22.03.

2023

В фоайето на

читалището

Пролетен карнавал с децата от детската градина- Организатора 0879639014

 

01.04.2023 В библиоте

ката

Литературно четени и изложба от карикатури за деня на лъжата Библиотекаря 0879639014

 

04.2023 с..Макреш Лазаруване из селото

 

Организатор 0879639014

 

21.04.2023 с. Макреш Състезания с коне Организатор 0879639014

 

04.2023 В фоайето на

читалището

Боядисване на яйца с деца от детската градина – Всички работещи в читалището 0879639014

 

Гр. Видин Областен етап на фестивала „Пусь всегда будет сонце“ Секретар и Библиотекар 0879639014

 

9.05.2023 В библиоте

ката

Отбелязване деня на Европа Библиотекаря 0879639014

 

24.05.

2023

Пред читалището Празничен концерт по случай 24 май-. Всички работещи в читалището 

 

0879639014

 

05.2023 С. Толовица Празничен концерт Всички работещи в читалището 0879639014

 

  05.2023 С. Цар Шишманово Празничен концерт Всички работещи в читалището 0879639014

 

 1.06.2023 Пред читалището и шадравана Детско парти  за деня на детето- Секретар и Библиотекар 0879639014

 

2.06.2023 Раковишки манастир Поднасяне на венец на паметника и посещаване на манастира- Всички работещи в читалището 0879639014

 

06. 2023 С. Вълчек Празничен концерт Всички работещи в читалището 0879639014
24.06.

2023

Библиоте

ката

Изнасяне на презентация за билките и тяхното лечебно свойство и изработване на венец от билки Библиотекаря 0879639014

 

12.07.2023 в салона на

читалището

Провеждане на фолклорния събор на етносите „Пее ми се играе ми се“ Всички работещи в читалището 0879639014

 

07.2023 Слънчев бряг Арт Фестивал

Нестия

Всички работещи в читалището 0879639014

 

07.2023 Рожен Събор Всички работещи в читалището 0879639014

 

 08.2023 Батак Международен фолклорен фестивал Всички работещи в читалището 0879639014

 

08.2023 Рибарица Международен фолклорен фестивал за автентичен фолклор Всички работещи в читалището 0879639014

 

02.08.2018 В местността „Джогла Курбан по случай свети Илия Всички работещи в читалището 0879639014

 

9.09.2023 с. Макреш Поднасяне на цветя на паметниците Организатор 0879639014

 

9.09.2023 Пред читалището Откриване на традиционният Макрешки панаир с музикална програма- Всички работещи в читалището 0879639014

 

01.11.2023 В библиоте

ката

Ден на Будителите с децата от детската градина- Библиотекаря 0879639014

 

19.12.2023 В фоайето на

читалището

Празнуване на Никулден Читалище и клуб на пенсионера 0879639014

 

24.12.2023 с. Макреш  Организирани на коледно тържество и коледуване из селото  Организатор 0879639014

 

31.12.2023 Пред читалището посрещане на новата година Всички работещи в читалището 0879639014