История

История на читалището

Народно читалище „Мито Марков – 1912 г.” е културно-просветно средище с основна цел събиране, съхранение, опазване и разпространение на месните традиции и нематериалното културно наследство. Създадено през 1912 година от будни жители на с. Макреш намиращо се в Северозападна България, недалеч от прочутата пещера „Магура” и красивото Рабишко езеро. Читалището задълбочено изучава историята на селището ни в което са намерени останки  още от тракийско и римско време.

В началото читалището е носило името  „Светлина” и негов първи председател е бил Петър Кулирков. До първоначално членовете му са били 25, като 1925 година броят ним е повече от 110 души. Тогавашното ръководство открива сладкарница, купува се и радиоапарат. Организират се вечеринки, просветни събития, радиопредавания които протичат при голям интерес.

През периода 40-44 година читалището е център на полицията и жандармерията, цялото му имущество е конфискувано и то преустановява своята дейност. След 1944 год. е избрано ново читалищно ръководство за разгръщане на културно-просветната дейност в селото, като от„Светлина” то е преименувано на” Мито Марков”-това име носи и до днес.

Основна част от дейността на читалището през последните 50-тина години заема художествената самодейност. Към читалището бяха сформирани театрален самодеен състав, ансамбъл за народни песни и танци, група за автентичен фолклор ,група за художествено слово.

Съставите на художествената самодейност през годините са били носители на десетки лауреатски звания и грамоти като резултат от участието си на различни фестивали и събори на местно,регионално и национално равнище.Към златния фонд на  БНР на последния събор на Копривщица бяха записани  наши местни автентични песни.

Запазва традициите на родния край,чрез възстановки на ритуали,празници и обичаи събрани и описани в Алманаха на автентичния фолклор на с. Макреш.Етнографската сбирка намираща се в просторното фоайе на сградата е събрана от дарени  битови предмети от жителите на селото. Библиотеката при читалището разполага с богат книжен фонд от над 14 хиляди тома, предоставя  безплатен интернет  на своите читатели. Има изграден и информационен център който предоставя административни и консултантски услуги. В сградата на читалището се помещава  салон с 350 места  и голяма сцена за концерти и театрални постановки на самодейните състави сформирани към читалището и на гостуващи такива.

През периода 1991-2000 година, читалището става център и организатор на ежегодни театрални празници и празници на художествената  самодейност в рамките на страната и областта. На сцената на читалището са се били поставени  пиесите: „Михал Мишкоед”, Свекърва,Българи от старо време, Предложение по Чехов,Женско царство,Криворазбраната цивилизация и др. С „Българи от старо време” Самодейният театрален колектив към читалището спечели специалната награда на публиката на Театралните празници за селски театри в село Кортен, Старозагорско. С нашия дългогодишен художествен ръководител Данчо Петров – ансамбъла за народни песни и танци радваше публиката с песни и танци от различни фолклорни области.

През последните години читалището бе изправено пред предизвикателството  да преосмисли своята роля и да насочи усилията си към нови дейности, с които да се съхрани като традиционна културно-просветна организация и да отговари на предизвикателствата на днешния свят.